rašytinės lietuvių kalbos raidės

Užsak.Nr.: PL-2094

Rašytinės lietuvių kalbos raidės

Turinys: Rašytinės lietuvių kalbos raidės liniuotose eilutėse. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

nervų sistema

Užsak.Nr.: PL-2091

Nervų sistema

Turinys: Žmogaus kūno nervų sistema. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

penklinė, klaviatūra

Užsak.Nr.: PL-2083

Penklinė, klaviatūra 2

Turinys: penklinė ir klavišinių instrumentų klaviatūra, natų vieta jose. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1990

Kalbos dalys 2

Turinys: Kalbos dalių reikšmės, klausimai, kaitymas, pavyzdžiai. Daiktavardis; būdvardis; veiksmažodis; prieveiksmis; skaitvardis; įvardis; prielinksnis; jungtukas; jaustukas; ištiktukas; dalelytė. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

Užsak.Nr.: PL-1894

Muzikos tempas ir dinamika

Turinys: tempas – largo, andante, moderato, allegro, presto; dinamika – forte, piano, crescendo, diminuendo; metronomas. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

Užsak.Nr.: PL-1891

Penklinė ir klaviatūra

Turinys: penklinė ir klavišinių instrumentų klaviatūra, natų vieta jose. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 18 €

Užsak.Nr.: PL-1888

Natų žymėjimas ir ženklai

Turinys: do, re, mi fa, sol, la, si, do natų raidinis žymėjimas, rankų ženklai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1885

Nata ir pauzė

Turinys: natų ir pauzių trukmės, jų pavaizdavimas, alteracijos ženklai; apibrėžimai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1882

Muzikos kūrinių sandara

Turinys: periodas, sakinys, frazė, motyvas; dviejų ir trijų dalių formos. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 18 €

Užsak.Nr.: PL-1879

Dūdelė

Turinys: dūdelės skylučių atitikimas muzikos natoms. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1875

Miško ekosistema

Turinys: miško ekosistema. Miške gyvenantys gyvūnai ir augantys augalai esantys ekosistemos dalis. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Galimi kiti formatai. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 21 €