penklinė, klaviatūra

Užsak.Nr.: PL-2083

Penklinė, klaviatūra 2

Turinys: penklinė ir klavišinių instrumentų klaviatūra, natų vieta jose. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1894

Muzikos tempas ir dinamika

Turinys: tempas – largo, andante, moderato, allegro, presto; dinamika – forte, piano, crescendo, diminuendo; metronomas. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

Užsak.Nr.: PL-1891

Penklinė ir klaviatūra

Turinys: penklinė ir klavišinių instrumentų klaviatūra, natų vieta jose. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 18 €

Užsak.Nr.: PL-1888

Natų žymėjimas ir ženklai

Turinys: do, re, mi fa, sol, la, si, do natų raidinis žymėjimas, rankų ženklai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1885

Nata ir pauzė

Turinys: natų ir pauzių trukmės, jų pavaizdavimas, alteracijos ženklai; apibrėžimai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1882

Muzikos kūrinių sandara

Turinys: periodas, sakinys, frazė, motyvas; dviejų ir trijų dalių formos. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 18 €

Užsak.Nr.: PL-1879

Dūdelė

Turinys: dūdelės skylučių atitikimas muzikos natoms. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-183

Muzikos raštas 1

Turinys: penklinė, smuiko raktas, bogo raktas; garso aukštumo žymėjimas penklinėje. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-181

Muzikos instrumentai

Turinys: mušamieji, pučiamieji, klavišiniai, styginiai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-179

Muzikos simboliai

Turinys: oktavų pavadinimai, solfedžio ženklai, natų padėtis penklinėje ir klaviatūroje. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-176

Muzikos raštas 3

Turinys: natų pailginimo ženklai – taškas, liga, fermata; ritmas, metras, taktas. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €