plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-197

Kalbos garsai

Turinys: Lietuvių kalbos abėcėlė, trumpieji, ilgieji balsiai, skardieji, duslieji priebalsiai, dvibalsiai, pusbalsiai dvigarsiai, mišrieji dvigarsiai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-141

Teksto sandara

Turinys: teksto sudedamosios dalys – garsai, raidės, skiemenys, žodžiai, žodžių junginiai, sakiniai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-138

Tautosaka

Turinys: žodinė ir rašytinė liaudies kūryba. Pasakomoji, smulkioji, dainuojamoji tautosaka, liaudies šokiai, rateliai, žaidimai, vaidinimai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 21 €

Užsak.Nr.: PL-136

Sunkiau rašomi žodžiai

Turinys: ą, ę, į, ų rašymas šaknyje ir galūnėje. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 18 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-122

Žodžio dalys

Turinys: priešdėlis, šaknis, priesaga, galūnė, kamienas Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-18

Sakinio dalys

Turinys: Pagrindinės sakinio dalys – veiksnys, tarinys; antrininkės – papildinys, pažyminys, aplinkybės. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-16

Kalbos dalys

Turinys: Kaitomosios kalbos dalys – linksniuojamosios: įvardis, daiktavardis, būdvardis, skaitvardis; asmenuojamoji: veiksmažodis. Nekaitomosios – prieveiksmis, jaustukas, ištiktukas, jungtukas, prielinksnis, dalelytė. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-14

Literatūros rūšys ir žanrai

Turinys: Epas – jam būdingas pasakojimas ir pasakotojas. Drama – veiksmas, kuriame dalyvauja personažai vyksta prieš mūsų akis. Lyrika – neturi siužeto, bet yra veiksmas kuriame esama lyrinio „aš“. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 […]