Pagal Jūsų pageidavimus sukursime bet kokį plakatą. Jei tarp pavyzdžių neradote tinkančio Jums plakato, parašykit mums ko ieškote arba atsiųskit eskizą, o mes paruošime maketą nemokamai. Duodami medžiagą nemokamam maketavimui, Jūs sutinkate, kad mes šį plakatą naudosime spausdinimui, kaip ir kitus mūsų plakatus. Jei nesutinkate su šia sąlyga, aptarkime šį klausimą prieš maketavimą.

Daugiau informacijos: „Kaip ir kur užsisakyti“

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-141

Teksto sandara

Turinys: teksto sudedamosios dalys – garsai, raidės, skiemenys, žodžiai, žodžių junginiai, sakiniai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas.

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-138

Tautosaka

Turinys: žodinė ir rašytinė liaudies kūryba. Pasakomoji, smulkioji, dainuojamoji tautosaka, liaudies šokiai, rateliai, žaidimai, vaidinimai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas.

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-136

Sunkiau rašytini žodžiai

Turinys: ą, ę, į, ų rašymas šaknyje ir galūnėje. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas.

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-122

Žodžio dalys

Turinys: priešdėlis, šaknis, priesaga, galūnė, kamienas Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas.

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-18

Sakinio dalys

Turinys: Pagrindinės sakinio dalys – veiksnys, tarinys; antrininkės – papildinys, pažyminys, aplinkybės. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas.

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-16

Kalbos dalys

Turinys: Kaitomosios kalbos dalys – linksniuojamosios: įvardis, daiktavardis, būdvardis, skaitvardis; asmenuojamoji: veiksmažodis. Nekaitomosios – prieveiksmis, jaustukas, ištiktukas, jungtukas, prielinksnis, dalelytė. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas.

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-14

Literatūros rūšys ir žanrai

Turinys: Epas – jam būdingas pasakojimas ir pasakotojas. Drama – veiksmas, kuriame dalyvauja personažai vyksta prieš mūsų akis. Lyrika – neturi siužeto, bet yra veiksmas kuriame esama lyrinio „aš“. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas.