Pagal Jūsų pageidavimus sukursime bet kokį plakatą. Jei tarp pavyzdžių neradote tinkančio Jums plakato, parašykit mums ko ieškote arba atsiųskit eskizą, o mes paruošime maketą nemokamai. Duodami medžiagą nemokamam maketavimui, Jūs sutinkate, kad mes šį plakatą naudosime spausdinimui, kaip ir kitus mūsų plakatus. Jei nesutinkate su šia sąlyga, aptarkime šį klausimą prieš maketavimą.

Daugiau informacijos: „Kaip ir kur užsisakyti“

rašytinės lietuvių kalbos raidės

Užsak.Nr.: PL-2094

Rašytinės lietuvių kalbos raidės

Turinys: Rašytinės lietuvių kalbos raidės liniuotose eilutėse. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

nervų sistema

Užsak.Nr.: PL-2091

Nervų sistema

Turinys: Žmogaus kūno nervų sistema. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

penklinė, klaviatūra

Užsak.Nr.: PL-2083

Penklinė, klaviatūra 2

Turinys: penklinė ir klavišinių instrumentų klaviatūra, natų vieta jose. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1990

Kalbos dalys 2

Turinys: Kalbos dalių reikšmės, klausimai, kaitymas, pavyzdžiai. Daiktavardis; būdvardis; veiksmažodis; prieveiksmis; skaitvardis; įvardis; prielinksnis; jungtukas; jaustukas; ištiktukas; dalelytė. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

Užsak.Nr.: PL-1894

Muzikos tempas ir dinamika

Turinys: tempas – largo, andante, moderato, allegro, presto; dinamika – forte, piano, crescendo, diminuendo; metronomas. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

Užsak.Nr.: PL-1891

Penklinė ir klaviatūra

Turinys: penklinė ir klavišinių instrumentų klaviatūra, natų vieta jose. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 18 €

Užsak.Nr.: PL-1888

Natų žymėjimas ir ženklai

Turinys: do, re, mi fa, sol, la, si, do natų raidinis žymėjimas, rankų ženklai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1885

Nata ir pauzė

Turinys: natų ir pauzių trukmės, jų pavaizdavimas, alteracijos ženklai; apibrėžimai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1882

Muzikos kūrinių sandara

Turinys: periodas, sakinys, frazė, motyvas; dviejų ir trijų dalių formos. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 18 €

Užsak.Nr.: PL-1879

Dūdelė

Turinys: dūdelės skylučių atitikimas muzikos natoms. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1875

Miško ekosistema

Turinys: miško ekosistema. Miške gyvenantys gyvūnai ir augantys augalai esantys ekosistemos dalis. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Galimi kiti formatai. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 21 €