Linksnių rašymas

Užsak.Nr.: PL-341

Turinys: kas?, ko?, kieno?, kam?, ką?, kuo?, kur?, kame? Žodžių rašymo pavyzdžiai atitinkamu linksniu.

Plakato matmenys: 60cm x 90cm.
Medžiaga: Laminuotas polipropilenas.

Plakato kaina 15,5 €