Pagal Jūsų pageidavimus sukursime bet kokį plakatą. Jei tarp pavyzdžių neradote tinkančio Jums plakato, parašykit mums ko ieškote arba atsiųskit eskizą, o mes paruošime maketą nemokamai. Duodami medžiagą nemokamam maketavimui, Jūs sutinkate, kad mes šį plakatą naudosime spausdinimui, kaip ir kitus mūsų plakatus. Jei nesutinkate su šia sąlyga, aptarkime šį klausimą prieš maketavimą.

Daugiau informacijos: „Kaip ir kur užsisakyti“

penklinė, klaviatūra

Užsak.Nr.: PL-2083

Penklinė, klaviatūra 2

Turinys: penklinė ir klavišinių instrumentų klaviatūra, natų vieta jose. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1894

Muzikos tempas ir dinamika

Turinys: tempas – largo, andante, moderato, allegro, presto; dinamika – forte, piano, crescendo, diminuendo; metronomas. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

Užsak.Nr.: PL-1891

Penklinė ir klaviatūra

Turinys: penklinė ir klavišinių instrumentų klaviatūra, natų vieta jose. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 18 €

Užsak.Nr.: PL-1888

Natų žymėjimas ir ženklai

Turinys: do, re, mi fa, sol, la, si, do natų raidinis žymėjimas, rankų ženklai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1885

Nata ir pauzė

Turinys: natų ir pauzių trukmės, jų pavaizdavimas, alteracijos ženklai; apibrėžimai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

Užsak.Nr.: PL-1882

Muzikos kūrinių sandara

Turinys: periodas, sakinys, frazė, motyvas; dviejų ir trijų dalių formos. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 18 €

Užsak.Nr.: PL-1879

Dūdelė

Turinys: dūdelės skylučių atitikimas muzikos natoms. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-183

Muzikos raštas 1

Turinys: penklinė, smuiko raktas, bogo raktas; garso aukštumo žymėjimas penklinėje. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-181

Muzikos instrumentai

Turinys: mušamieji, pučiamieji, klavišiniai, styginiai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-179

Muzikos simboliai

Turinys: oktavų pavadinimai, solfedžio ženklai, natų padėtis penklinėje ir klaviatūroje. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 17 €

plakatai mokykloms

Užsak.Nr.: PL-176

Muzikos raštas 3

Turinys: natų pailginimo ženklai – taškas, liga, fermata; ritmas, metras, taktas. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: Laminuotas polipropilenas. Plakato kaina 15,5 €